ROSGRADE
SPECIALIST IN MACHINE STRENGTH GRADING

ROSGRADE…

…har bevisat sin förmåga att mäta Modulus of Elasticity (MOE) på sågat virke. Sortering av virke till klasser som till exempel C24, MSR2100 eller MGP12. ROSGRADE tillåts sortera enligt de flesta vanligt förekommande standarder (EN-14081, MSR, AS/NZS 1748).

Mätningen med interferometern störs inte av till exempel omgivande brus. I stress tester har ROSGRADE uppvisat repeterbarhet om 99 %. ROSGRADES mätning och algoritmer visar på korrelation om 1.0 vid jämförelse med laboratorieinstrument.

How it works

Virket tvärmatas på en transportör. När virket passerar ROSGRADE skapas en vibration genom ett slag av cylindern i virkesändan. Laser interferometern avläser vibrationen. Frekvens beräknas av ROSGRADES snabba och robusta algoritmer. Längd erhålls av en separat mätare, genom kommunikation med styrsystemet eller angivelse av operatören på ROSGRADES skärm. Beräkningen resulterar i högsta möjliga tillåtna kvalitet, vilket kommuniceras med styrsystemet. Produktionsstatistik sparas i SQL databasen. Rapporter baserade på data därifrån uppfyller kraven enligt EN-14081. ROSGRADE är papperslös.

Fördelar

  • ROSGRADE stålstativ är litet och kan enkelt installeras även i trånga utrymmen.
  • Mätning och beräkning av MOE med en noggrannhet över 99 %.
  • Godkänd att sortera enligt flesta relevanta standarder.
  • Mäter virket under tvärmatad transport.
  • Användarvänlig och enkel att lära sig.
  • Kort installationstid (vanligtvis en lång helt).
  • Mätinstrument är installerade separat från transportörer mm. Minskar därmed vibrationer.
  • Cylindern är den enda rörliga komponenten.
  • Data lagring och rapporter i SQL databas.
  • Automatisk kompensation av fukt.