HÅLLFASTHETSSORTERING

Kvaliteter till exempel:
C16, C24, C30, T10, T15, MSR1650, MSR2100, MGP12

KVALITETER

ROSGRADE sorterar till kvaliteter såsom C24, C30, MSR1650 och MGP10. Med ROSGRADE ökar möjligheter att nå nya marknader och utveckla befintliga kundrelationer.

REKLAMATION

Med ROSGRADE är det lägre risk för reklamationer. Kompletterande visuell kontroll är förenklad. Enklare för personalen.

VÄRDE

Med ROSGRADE är utbytet högre. Högre värde av levererade produkter. Högre ekonomiskt bidrag. Vinst.

DÖRRÖPPNARE

ROSGRADE – vägen till marknaden, volymer och priser. Vinnare.

Varje år produceras åtskilliga miljoner kubikmeter virke. Men bara material med särskilda egenskaper tillåts användas för konstruktions ändamål. Europa har utvecklat en standard för bedömning av virke; EN-14081. ROSGRADE är en certifierad maskin enligt dessa regler. Om ROSGRADE godkänner virket – kan det märkas med den välkända CE-logotypen och användas i enlighet med regelverket.

Genom att använda ROSGRADE får Ert virke tillgång till marknad, volymer och priser. Vinnare.

 

ERFARENHET

ROSGRADE installerades första gången 2008. I galleriet presenteras bilder som fotograferats genom åren.

Redan från start har utvecklings- och förbättringsarbete har varit i nära samarbete med kunder, forskare och laboratorier.

 

KUNDER