ROSGRADE
SPECIALIST IN MACHINE STRENGTH GRADING

ROSGRADE…

…sprawdzona doskonałość w określaniu modułu sprężystości (MOE) tarcicy. Sortowanie tarcicy do klas takich jak C16, C24, T10, T15, MSR2100 czy MGP12. ROSGRADE jest zgodny z większością odpowiednich norm klasyfikacji.

Pomiary interferometrem nie są zakłócane przez otaczające zakłócenia, takie jak dźwięk. W teście warunków skrajnych ROSGRADE osiąga powtarzalność powyżej 99%. Pomiary i algorytmy ROSGRADE określają częstotliwość z taką samą jakością jak sprzęt laboratoryjny (akcelerometr). Współczynnik korelacji 1,0.

Jak to działa

Deska porusza się poprzecznie na przenośniku. Gdy deska wchodzi w pomiary ROSGRADE, cylinder wprawia deskę w drgania przez pociągnięcie do końca. Wytrzymały interferometr przemysłowy mierzy oscylację. Częstotliwość jest obliczana przez solidne i szybkie algorytmy. Długość jest pobierana z oddzielnego miernika, sterownika PLC lub wskazywana przez użytkownika na ekranie ROSGRADE. Wynikiem obliczeń jest wyznaczenie najwyższej możliwej oceny, która jest przekazywana do systemu PLC.

Statystyki produkcji są przechowywane w bazie danych SQL. Raporty wyodrębnione z bazy danych spełniają wymagania dotyczące dokumentacji stawiane przez normę EN-14081 itp.

Korzyści

 • Stalowy stojak ROSGRADE jest mały i można go łatwo zainstalować w wąskich przestrzeniach.
 • Mierzy i oblicza MOE tarcicy z dokładnością ponad 99%.
 • Zgodność z większością odpowiednich norm klasyfikacji.
 • Mierzy deskę podczas jej przemieszczania się poprzecznie na przenośniku.
 • Przyjazny dla użytkownika, łatwy do nauczenia i obsługi.
 • Krótka instalacja (zwykle długi weekend).
 • Elementy pomiarowe są odseparowane od drgań wywołanych przez przenośniki młyna itp.
 • Cylinder jest jedyną ruchomą częścią.
 • Przechowywanie danych i raporty w bazie danych SQL.
 • Automatyczna kompensacja wilgoci.
 • Procedury sprawdzania systemu.